Geschiedenis van Game Muziek

Op deze pagina staan enkele interessante links en filmpjes over de geschiedenis van de Game muziek. 

Bovenstaande 'playlist' bevat geeft een chronologische weergave van enkele film-fragmenten van games weer, welke belangrijk waren voor de historie van de Game muziek.
Een groot deel van het historisch overzicht is gebaseerd op de volgende 2 artikelen, met enige uitbreidingen gebaseerd op de onderzoeken van Thomas Joris Papa en Than van Nispen t.P.:
http://www.gamespot.com/features/6092391/index.html
http://www.gamespot.com/gamespot/features/video/vg_music/
Deze compilatie werd in opdracht van het MiMM uitgevoerd als onderdeel voor het symposium Music @ Games.

Een integrale opname van het symposium Music @ Games is terug te vinden via: http://www.mimm.nl/node/170 

The escapist discusses in a brief animation the evolution of Game Music.