Symposium Music@Games

Nieuwsbrief no. 8 - 1 juli 2009                   

Music@Games: eerste grote manifestatie van Muziekinstituut MultiMedia succesvol verlopen door hoge opkomst en waardering.

Velen hebben zich ondanks het wondermooie weer naar Utrecht gespoed om deel te nemen aan ons symposium over multimediale muziek. Het was de eerste keer dat er in Nederland aandacht werd geschonken aan dit nieuwe muzikale genre.

Klik hier voor een video-opname van het symposium

De invalshoek voor ons symposium was "Muziek voor Games", de jongste loot aan de multimediale stam. Dit vanwege de inbreng van het Festival of Games als onze samenwerkende partner naast Buma Cultuur. Veel vraagstukken die aan de orde werden gesteld bleken zoals te verwachten ook relevant voor de andere sub-disciplines, zoals muziek voor film en televisie, reclame, dans en theater. 

De dag duurde inclusief het avondprogramma een halve etmaal, van 13:00 - 01:00 uur

Overdag werd lustig ingezoomd op wat er artistiek, technisch, maatschappelijk, juridisch en economisch bij het maken van gamemuziek en multimediale muziek in het algemeen komt kijken. De avond was gereserveerd voor de installatie en performances tijdens het slotfeest voor het Festival of Games en Music@Games tezamen.

Hieronder volgt een kort verslag van het symposium Music@Games op zaterdag 13 juni 2009 gehouden in Ottone te Utrecht, i.s.m. het Festival of Games en Buma Cultuur.

Plaats en geschiedenis multimediale muziek

Na de openingstoespraak van MiMM-voorzitter Loek Dikker, die kort de historische ontwikkeling en de maatschappelijke en economische plaats van de multimediale muziek beschreef, was het de beurt aan Jan IJzermans, Faculteitsvoorzitter van de afdeling Kunst, Media en Technologie van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht (HKU).

Jan pleitte in zijn speech voor een reëlere kijk op media en nieuwe media -in plaats van vast te houden aan de traditionele zienswijze op cultuur die de hoge kunst centraal stelt. Hij ervaart een verandering in deze visie als bittere noodzaak, omdat hoewel momenteel de dominante culturele factor wordt gevormd door de media, er toch in het algemeen met een starre blik vanuit de Hoge Kunst naar de cultuur wordt gekeken, hetgeen een vertroebeld beeld en daarnaast een hoop onbegrepen zaken oplevert.

Daarna werd de modererende rol ingenomen door onze dagvoorzitter Monique van Dusseldorp.

Games en Gamemuziek: Theorie en praktijk: Killzone 2 en Tori Tori

Richard van Tol en Sander Huiberts maakten als onderzoekers van de HKU de zaal duidelijk dat gamemuziek in zeer korte tijd een aanzienlijke ontwikkeling heeft doorlopen. Amper 25 jaar geleden begon gamemuziek met de inmiddels klassieke bliepjes in cafés om gamers te trekken  die na een geldinworp met het apparaat aan de slag moesten gaan. Inmiddels gaat het erom de gamer emotioneel te betrekken, door via de muziek in het spel de sfeer en oplopende spanningsgraden aan te geven. Werden de 8 bits sounds nog door de programmeurs van het spel ontwikkeld, nu is er een professionele componist bij betrokken om een non-lineaire score te maken waarbij de muziekfragmenten van diverse game levels naadloos op elkaar dienen aan te sluiten.

Joris de Man (componist Killzone 2) heeft juist op dit gebied hoge ogen gescoord. In zijn presentatie liet hij fragmenten horen waarbij de muzikale wisselingen in level en sfeer op subtiele wijze in elkaar overvloeien. Jonathan Kray (cut scene director "Killzone 2") bood vervolgens inzicht in de visuele wereld en de storyline waar Joris de Man naar toe moest werken.

Yorick Goldewijk en Tuur Hendrikx (SonicPicnic) toonden een aantal voorbeelden van hoe zij met minimale middelen -met name een uiterst gering aantal MB's- toch maximaal resultaat wisten te bereiken. Bij hun gamemuziek voor "Tori Tori" werkten ze met variaties van de basismuziek. Wanneer het gamekarakter klein werd, ging de muziek sneller, wanneer het gamekarakter dronken werd, werd het geluid ook "dronken".

Economie, maatschappij en auteursrecht

Ook wat betreft de juridische en economische aspecten van multimediale muziek blijkt er behoefte te bestaan aan een nieuwe visie. Specifiek voor gamemuziek lijkt het onmogelijk te bepalen op welke wijze de afdrachten aan de rechthebbenden berekend zouden moeten worden. Door het non lineaire karakter valt immers niet te voorspellen hoe vaak en hoe lang een muziekstuk ten gehore wordt gebracht. Mars Mertens van BumaStemra gaf aan dat er momenteel naar een model gezocht wordt om een norm voor de afdracht vast te stellen.
Joeri van den Steenhoven (Kennisland) en Professor Martin Senftleben (Intellectuele Eigendom, VU) meenden dat individuele rechthebbenden meer betrokken zouden moeten worden bij de modellen en regelingen van de afdrachten. Afkoop begint inmiddels een gangbare praktijk te worden, zonder dat er een bevredigend model voor bestaat. Hierbij kan van alles mis kan gaan ten nadele van de auteur.

Reputatie is steeds onmisbaar geweest bij carrarièreopbouw. Het aanbieden van muziek op het internet is een manier om reputatie op te bouwen. Onder bezielende leiding van Monique van Dusseldorp ontstond een diepgaande discussie over deze onderwerpen.

Dansfeestelijk Avondprogramma Play

Na een dag presentaties en discussie over multimediale muziek, kon ’s avonds genoten worden van multimediale ervaringen. Terwijl overdag de installatie van Matthias Oostrik met het lichtontwerp van Manuel Rodrigues de Ottone-zaal sfeervol aankleedde, functioneerde tijdens de avond dezelfde installatie van Matthias als het geïnspireerde onderdeel van een spannende performance waarbij tijd en ruimte op intrigerende wijze met elkaar in dialoog gingen.

Deze performance werd voorafgegaan door Looplala die samples van de presentaties, discussies en toespraken van het dagprogramma als muzikale bouwstenen inzette tot een aanstekelijk en dansbaar geheel.

De avond werd feestelijk afgesloten door de uit Istanbul ingevlogen tot de Berlijnse scene behorende DJ Ipek die -alweer met het expressieve lichtplan van Manuel Rodrigues- een energieke mix van balkan, electro, minimal, pop en drum en bass ten gehore bracht.

Meer over de presentaties en foto’s van de events zijn te vinden op:

www.mimm.nl

http://www.festivalofgames.nl

http://www.flickr.com/ (foto’s Music@Games)

http://www.flickr.com/ (foto’s PLAY)

Music@Games en PLAY waren een initiatief van MiMM in samenwerking met Buma Cultuur en Festival of Games.