"Sound makes it real, music makes you feel"

Marty O'Donnell (gamecomponist Halo)

"Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum"

Friedrich Nietzsche (filosoof)

"Writing a tune is like sculpting"

John Williams (Filmcomponist)

Muziekinstituut MultiMedia

Muziekinstituut MultiMedia
Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is een initiatief van een aantal vooraanstaande componisten en organisatoren uit de culturele sector. Dit initiatief is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals èn algemeen publiek. Onder multimediale muziek wordt muziek o.a. voor film, video, televisie, reclame, (muziek-)theater, dans en installaties verstaan. Het belang en de alomtegenwoordigheid van dit muziekgenre strookt niet met de stilte rondom de positie en zichtbaarheid van de multimediale componist. Het MiMM ziet het daarom als haar taak om de maatschappelijke en culturele betekenis van componisten en hun multimediaal werk zichtbaar te maken en brengt een informatiestroom daarover op gang. Het MiMM is een platform en kenniscentrum en treedt tevens als initiator op van projecten die aandacht genereren voor muziek en componist op dit terrein.
lees meer

Doel

Het vergroten van bewustzijn en zichtbaarheid van muziek voor media bij publiek en professionals.

lees meer

Werkwijze

MiMM verbindt componist, publiek en professionals door evenementen en fungeert als kenniscentrum.

lees meer

Activiteiten

Een greep uit door MiMM ontwikkelde podiumevenementen, seminars, symposia en workshops.

Projecten en evenementen

Projecten en evenementen

Het Muziekinstituut MultiMedia wil een kenniscentrum zijn rondom media muziek en haar makers. Het MiMM treedt tevens op als initiator van projecten die aandacht genereren voor muziek en haar componisten op het terrein van multimediale toepassingen.

Het MiMM ziet het namelijk als haar taak om de maatschappelijke en culturele betekenis van componisten en hun multimediaal werk zichtbaar en identificeerbaar te maken. Multimediale muziek is in het overgrote deel van onze mediaconsumptie weliswaar ruim, -maar meestal “onmerkbaar”-, vertegenwoordigd. Dit komt door de samenwerking die de muziek aangaat met andere media. Het MiMM wil dit "onzichtbare" juist zichtbaar maken en de multimediale muziek een podium bieden.