Doel

Doel
Muziek voor media vind je terug in bijvoorbeeld film, games, televisie, reclame, theater en dans. Het MiMM heeft als doel de zichtbaarheid van dit brede muzikale vakgebied te vergroten onder het algemene publiek en professionals in het werkgebied.

topAandacht voor muziek en compositie in media

Het Muziekinstituut MultiMedia (MiMM) is in 2006 opgericht door een aantal vooraanstaande componisten en organisatoren uit de culturele sector. Het MiMM is er op gericht om multimediale muziek de haar toekomende plaats te verschaffen in het bewustzijn van professionals en algemeen publiek. Onder multimediale muziek wordt muziek o.a. voor film, games, televisie, reclame, (muziek)theater, dans en installaties verstaan.

Het belang en de alomtegenwoordigheid van dit muziekgenre strookt niet met de stilte rondom de positie en zichtbaarheid van de multimediale componist. Het MiMM ziet het daarom als haar taak om de maatschappelijke en culturele betekenis van deze componisten en hun multimediaal werk zichtbaar en identificeerbaar te maken. Multimediale muziek is in het overgrote deel van onze mediaconsumptie weliswaar ruim, maar meestal “onmerkbaar” vertegenwoordigd door de samenwerking die de muziek aangaat met andere media. Het MiMM wil vanwege dit onmerkbare de multimediale muziek deels uit dit verband lichten, en zijn auteurs juist zichtbaar en herkenbaar aan het publiek presenteren, mede ter bevordering van smaakontwikkeling en duiding, en voor de ontwikkeling van nieuwe werkgelegenheid voor Nederlandse componisten.
Aandacht voor muziek en compositie in media