Werkwijze

Werkwijze

MiMM organiseert evenementen en bijeenkomsten om makers van multimediale muziek (componisten en designers) nationaal en internationaal te promoten en te verbinden met publiek, met professionals uit het werkgebied en met elkaar als kenniscentrum.

topOnzichtbare muziek een podium geven

Het MiMM wil nationaal en internationaal aandacht genereren en promotie maken voor de Nederlandse multimediale muziek. De kwaliteiten van de auteurs zijn vaak hoogstaand maar dit dient wel zichtbaar en hoorbaar gemaakt te worden. Dit doen we door via bijvoorbeeld podiumevenementen te organiseren, of door hun muziek ook los van de multimediaproductie ten gehore te (doen) brengen. Voor werkgelegenheid in het buitenland is winst te boeken via het bestaande MiMM-netwerk, en door evenementen uit het Atelier van het MiMM internationaal te promoten, waardoor "credits" ontstaan voor de deelnemende auteurs. Deze credits zijn essentieel voor de kans op internationale werkzaamheden.

Aandacht en promotie voor het vakgebied veronderstellen daarnaast het ontwikkelen en onderhouden van een kenniscentrum op het gebied van mediamuziek. Niet alleen op praktisch gebied, zoals inventariseringen van mediacomponisten en hun werk, nationale en internationale evenementen op het vakgebied bijhouden, ontsluiten, en publiceren op de website, maar ook het initieren van vakinhoudelijke onderzoeken met instituten als de AHK, HKU en ArtEZ zoals we eerder gedaan hebben met de UU en HKU in het project "Geschiedenis van de Game Muziek".

De beroepsbelangen en de kwaliteit van het werk als culturele component zijn steeds gediend bij een goede samenwerking in het professionele veld. Daarom willen wij samenwerking tussen de auteurs bevorderen. Dit doen we door:
  • het initiëren en organiseren van evenementen gewijd aan mediamuziek waarbij meerdere auteurs en hun werk centraal staan;
  • het organiseren van bijeenkomsten als talkshows (met makers van mediamuziek over hun nieuwe werk), seminars, symposia en workshops betreffende het vakgebied;
  • het opzetten van een platform voor aangeslotenen.
Onzichtbare muziek een podium geven